Jõgevamaa vaatamisväärsused (10)

Endla looduskaitseala


Vaata kodulehte

Kolme maakonda (Jõgevamaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa) ulatuval Endla looduskaitsealal (8162 ha) säilitatakse Eestile tüüpilist, kuid mujalt Euroopast juba kadumas olevat metsa-ja soomaastikku. Kaitsealale on rajatud mitu erineva pikkusega looduse õpperada. Neist 1,3 km pikkune Männikjärve raba õpperada kulgeb mööda laudteed. Siin saate ülevaate tüüpilisest rabamaastikust ning sellele iseloomulikust taimestikust.
Looduskaitsealal asuvad ka Eesti suurimad, Norra-Oostriku allikad. Siin olevast vaatetornist, mis pidi olema Vanemuise kasutütre Juta erilise kaitse all, saab jälgida Endla järve linnurikkust. Looduskaitseala keskus asub endise Tooma sookooli hoones.