Sõjaajaloo pärandil põhinev turismitoode Eestis ja Lätis

20. sajand on meile jätnud militaarajaloo objektid, sõja jäljed on näha nii maal kui ka vee all ning inimeste mällu on sõjaaegadest jäänud lugematu arv lugusid ja mälestusi.

Projekti partneriteks olevad sõjamuuseumid aitavad selgitada ajalugu turismitoote loomiseks. Eesti Sõjamuuseum ja Läti okupatsioonimuuseum on „väravateks“ Läti ja Eesti ajaloolisele iseseisvusele, kust külastajatel on võimalik saada teavet reiside kavandamiseks.

Koostööprojekt soovib anda oma panuse ajaloolise mälu säilitamisse. Loome turismitoote otsides objekte, kogudes ajaloolisi fakte, fotosid ja lugusid. Avaldame militaarajalugu tutvustava turismitoote brošüüri koos kaardi ja juhendiga külastuste kavandamiseks. Kogu teave saab olema kättesaadav veebiplatvormil https://militaryheritagetourism.info. Militaarpärandi huvilistele koostatakse ka 10 reisimarsruuti.

Eesti ja Läti erinevate osapoolte vastastikuseks kogemuste vahetamiseks korraldatakse projekti raames seminare ja töötube ning kogutakse materjale militaarajaloo pärandit tutvustavate objektide kohta. Samuti töötatakse välja käsiraamat teenusepakkujatele, mis sisaldab nõuandeid militaarajaloo objektide turunduseks ja tutvustamiseks. Külastajate jaoks koostatakse elektroonilised turundusmaterjalid (veebileht) ja trükised ning turismitoodet tutvustatakse turismimessidel ning pressireiside raames. Projekti lõpus toimub tutvustusüritus avalikkusele ja külastajatele.


Vaata rohkem: www.militaryheritagetourism.info