Harjumaa vaatamisväärsused (10)

Rebala muinsuskaitseala

Rebala muinsuskaitseala on rikkaliku ajaloopärandiga iidne kultuurmaastik, kus 74 km2 suurusel alal on enam kui 300 arheoloogiamälestist nooremast kiviajast alates ning mitmeid külasid, mille vanus ulatub paarituhande aasta taha. Rebalas on näha iidne põllumajandusmaastik, muinaspõllud on umbes 2000 aasta vanused, mille jälgi võib leida põldude läheduses paiknenud põllukivihunnikute ja põllupeenarde järgi. Muistsetest põllupeenardest on aegade jooksul kujunenud kiviaiad. Rebala muuseumi kõrval on näha Eesti vanimad ja esinduslikumad kivikirstkalmed, mis on rajatud hilispronksiajal (ca 7 sajandil eKr).