Harjumaa vaatamisväärsused (10)

Paldiski linn ja Pakri poolsaar

Paldiski on nii Peeter I kui nõukogude-aegsete militaarrajatiste ehe näide. 1715. aastal otsustas Põhjasõjas Eesti vallutanud Venemaa tsaar Peeter I rajada siia heade looduslike tingimuste tõttu sõjasadama ja merekindluse. Algselt Rogerwieki nime kandnud sadam sai 1762. aastal nimeks Baltiiski Port (Балтийский Порт) ehk Balti sadam. 1718. aastal pandi alus 5 bastioniga Peetri Kindlusele (Muula mäed), mille vallikraavid on paesse raiutud. Peeter I kavatses ka rajada kindluse juurest kivimuuli Väike-Pakrile. Planeeritud muulist valmis 2 m kõrgune ja 380 m pikkune lõik, mille meri on uhtunud tänapäeval Muula mägedest hästi jälgitavaks madalikuks.
Pakri poolsaare rannikul kerkib klindijärsak, iseloomulikud on loopealsed, võsastunud puisniidud ja lehtmets. Pakri panga vaateplatvormi juures lõpeb Balti klindi mandriosa. Pakri poolsaart ümbritseva pankranniku kõrgeim lõik ulatub Pakri neemel 25 meetrini, kus astangu ülemised kihid on ordoviitsiumi lubjakivid, alumised ordoviitsiumi ja kambriumi liivakivist ning kiltsavist. Pakri pank on Balti klindi üks efektsemaid osasid tõustes vahetult merest. Neeme põhjatipust laskub Pakri juga.