Rural Lifestyle / Maaelulaad

Kesk-Läänemere programm kiitis 2020.a. maikuus heaks rahvusvahelise koostööprojekti "Rural Lifestyle - Creating attractive rural lifestyle destinations"  (Atraktiivsete maaelulaadi tutvustavate sihtkohtade loomine).

Atraktiivsete ja reisimise trende järgivate turismisihtkohtade järele on selge turunõudlus - märksõnadeks siinkohal ehe elustiil ja jätkusuutlikkus. See nõudlus on märkimisväärselt kasvanud ka hiljutiste drastiliste muutustega turismisektoris COVID-19 puhangu tõttu. See on suure potentsiaaliga võimalus Läänemere piirkonna turismi jaoks. Piirkonnas on mitmeid autentset maaelulaadi tutvustavaid tooteid ja teenuseid, mida saaks turismisektoris enam kasutada, näiteks külastajate kaasamine igapäevaellu ja tegevustesse (vabatahtlike töölaagrid, põllumajandustöödes osalemine, tegevused loomadega jne), praktilised käsitöö- ja toiduvalmistamise õpitoad, marja- ja seenekorjamine koos nende hilisema valmistamisega, kalapüük traditsioonilisel moel, kodude külastused, pop-up kohvikud ja erinevad kultuuriüritused.
Nende võimaluste kasutamiseks luuakse projekti käigus maaelulaadi tutvustavate ja pakkuvate sihtkohtade klaster, kuhu kuuluvad Söderhamn´i piirkond Rootsist, Ahvenamaa (Åland) & Lohja piirkond Soomest ning Eesti ja Läti tervikuna. Klastri eesmärgiks on pakkuda piisavat tootevalikut, et piirkond oleks atraktiivne välisturistidele ja reisikorraldajatele.
Projekti on kaasatud Aasia turu ekspert, kelle toel luuakse otsekontaktid sihtturgude reisibüroode ja reisikorraldajatega, et suurendada turistide arvu Aasiast Läänemere piirkonda. Samuti on projekti eesmärk pakkuda maaelulaadi tutvustavatele ja pakkuvatele sihtkohtadele uusi võimalusi ka Euroopa turgudel.

Tegevusi viivad ellu 8 partnerorganisatsiooni: Eesti Maaülikool (Eesti), Eesti Maaturism MTÜ (Eesti), Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” / Läti maaturismi organisatsioon "Lauku ceļotājs” (Läti), Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība / Gauja Rahvuspargi külastuskeskus (Läti), Söderhamns kommun (Rootsi), Företagsam Skärgård r.f. (Soome), Lohjan kaupunki / Lohja linn (Soome), Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti / Helsingi ülikooli Ruralia Instituut (Soome).

Projekti juhtpartner: Eesti Maaülikool, www.emu.ee
Projekti kestvus: 01.06.2020 - 31.12.2022
Projekti kogu eelarve: 1 132 638 EUR, millest ERDF toetus  917 249 EUR

    


NB! See veebileht kajastab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei vastuta, kuidas seda teavet kasutatakse.
This website reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.