Projekt - KnowNature

Rahvusvaheline koostööprojekt "Improving baseline knowledge among tourism stakeholders in Protected Nature Areas for more sustainable tourism in Nordic – Baltic region" (KnowNature)

Projekti eesmärk on välja töötada ühine metoodika looduskaitsealadel ja selle lähiümbruses tegutsevate turismiettevõtjate koolitamiseks, fookusega Põhjamaad-Balti riigid piirkonnale. See saab olema hästi struktureeritud teadmistebaas loodusressursside vastutustundlikust kasutamisest, koondades kõikide projektipartnerite kogemused ja heade tavade näited. Metoodika hõlmab põhilisi säästva turismiga seotud teemasid kaitsealadel, on kõigile veebis vabalt kättesaadav ja sisaldab kasutusvalmis koolitusprogramme peamistele turismis tegutsevatele huvirühmadele (majutuse pakkujad, giidid, aktiivsete tegevuste pakkujad jne). Koolitusprogrammid hõlmavad erinevaid teemasid, esitlusi, linke, materjale jne.

Projekti taust
Suur osa kaitsealadest ja neid haldavatest asutustest on ühendatud Euroopa suurima kaitsealade võrgustiku, EUROPARC Föderatsiooni  alla. EUROPARC Föderatsioon on välja töötanud Euroopa säästva turismi harta sertifikaadi (kvaliteedimärk) kaitsealadele. Kvaliteedimärgi eesmärgiks on ühelt poolt looduse ja kultuuripärandi kaitse ning teiselt poolt piirkonna turismivaldkonna elavdamine ja turismialase koostöö tõhustamine Euroopa sarnaste aladega.

Kõiki sellesse projekti kaasatud kaitsealasid on harta sertifikaadiga ka tunnustatud nende jõupingutuste eest oma sihtkohtade säästlikumal haldamisel. Kuigi EUROPARC Föderatsioon ja selle liikmed on harta võrgustiku raames palju ära teinud, et edendada ühist lähenemist kõigis aspektides, tehakse neid tegevusi siiski enamasti individuaalselt, kohalikul või riiklikul tasandil. Huvirühmade ning nende teadmiste ja kogemuste koondamine ning ühise tulevikuplaani loomine aitaks oluliselt kaasa jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamisele.

Projekti parterid:

  • Eesti: Eesti Maaülikool (juhtpartner), Keskkonnaamet, Eesti Maaturismi Ühing
  • Läti: Läti Maaturismi Ühing, Läti Looduskaitse Agentuur
  • Rootsi: Skåne maakond, Kullabergi Looduskaitseala

Projekti kestvus:  01.02.2023 - 28.02.2025

Projekti kogu eelarve: 250 000 EUR

Projekti rahastaja: Erasmus+ programm