Pärnu keskrannas avati erivajadustega inimestele mõeldud rannaala

Pärnu keskrannas avati täna, 30.juunil, Pärnu Lahe Rotary tegusate naiste eestvedamisel erivajadustega inimestele mõeldud rannaala, kus nüüdsest saavad liikumisraskustega inimesed, eeskätt ratastooliga liikujad, minna turvaliselt merre suplema.

Spetsiaalses rannapaviljonis saab vahetada riided. Olemas on lingtõstuk, millega saab inimese tõsta tavalisest ratastoolist ujuvasse ratastooli. Rannapaviljoni juurest, peale kõvakattega tee lõppu, viib spetsiaalselt rajatud laudtee mereni. Viimane sobiv hästi ka näiteks liikumisraskustega inimestele või rulaatoriga liikujale. Kes suplema minna ei soovi, siis neile on päevitustoolid spetsiaalselt rajatud terrasil "päikesvanni" võtmiseks. Oluline on kindlasti märkida, et liikumispuudega inimestele on ujuva ratastooli kasutamine tasuta.

Terve suve avatud rannapaviljonis on tööl vabatahtlikud ja samuti teevad erinevaid abitöid vaimse tervise probleemidega noored. Ujuma saab minna päevadel, mil rannas lehvib roheline lipp ja kaasas peab kindlasti olema isiklik saatja.
Oodatud on kõik eestimaalased, kellele selline võimalus Pärnu randa nüüd loodud, kuid samuti erivajadustega inimesed mujalt riikidest.

Erivajadustega inimestele mõeldud rannaala pidulikule avamisele keskpäeval eelnes liikumispuudega inimestele võimalus osaleda giidiga matkal Pärnu rannaniidu lõigul. Lühikest matka saatsid giidina Tõiv Jõul ja Eesti Maaturismi Ühingust Raili Mengel.

     
Fotod: Tõiv Jõul


Rannapaviljon, ujuvratastoolid ja laudtee valmisid annetuste ja projektide toel.
Üheks investeeringut toetavaks projektiks oli Eesti-Läti programmi  projekt „Forest and Coastal Hiking Trails' accessibility improvement for different social groups” (Accessible Hiking Trails). Ja seda põhjusel, et Portugalist alguse saav ja mööda rannikut Tallinnani kulgev Ranniku matkarada (kaugmatkarada E9) läbib ka Pärnu randa. Projekti eesmärk on parandada Baltimaid läbivate Euroopa kaugmatkaradade – E9 Ranniku matkarada ja E11 Metsa matkarada – ligipääsetavust erinevatele sotsiaalsetele gruppidele.
Projekti raames täiendatakse nii Metsa- kui Ranniku matkaraja taristuid erinevatele sotsiaalsetele gruppidele veelgi. Näiteks Lätis luuakse sel suvel sarnane objekt (ratastooliga meres ujumise võimalus) ka Apscuciemis. Jurmalas luuakse Ranniku matkarajal spetsiaalne marsruut nägemispuudega inimestele, Karnikavas spetsiaalne marsruut ratastoolis liikujatele, Eestis saavad rajad täiendust veebikaameratega jne.