MTÜ Eesti Maaturism astus EVEA kollektiivliikmeks

EVEAga liitumise üks eesmärk on seista veelgi paremini maaturismisektori ettevõtjate huvide eest, mis toetaks ka maaturismi üldist arengut, sh kogu Eesti majandust. Seepärast peab MTÜ Eesti Maaturism nõukogu esimees Anneli Kana oluliseks vahetada EVEAga infot, milles on ühised puutepunktid ja mis aitab kujundada ühiseid seisukohti ka majanduspoliitikas. Samuti peab ta oluliseks vastastikust konsulteerimisest seadusandluse teemadel.