Millist kasu saab ettevõtja ühingu liikmeks olemisest?

MTÜ Eesti Maaturism asutati 2000. a jaanuaris eesmärgiga arendada ja tutvustada maaturismi võimalusi, hoides ühise koordineeritud tegevuse abil kokku oma liikmeskonna aega. Turistide jaoks on oluline koondada info Eesti maaturismiettevõtjate poolt pakutavate teenuste kohta ühtsesse andmebaasi ja teha see ühest kohast kättesaadavaks kõigile.

Lisaks liikmemaksule, otsitakse lisavahendeid ühistegevuste tegemiseks rahvusvaheliste programmide projektidest, taotletakse siseriiklikke vahendeid konkreetseteks tegevusteks jms.
Ühing koondab turismiteenuste pakkujaid kõikjalt Eestist, see võimaldab kaasa rääkida riigi turismipoliitika kujundamisel ning osaleda ka kaugematel turismimessidel ja välja anda informatiivsemaid materjale.

MTÜ Eesti Maaturism poolt oma liikmetele pakutavad võimalused on:

  • Info kuvamine ühingu koduleheküljel www.maaturism.ee;
  • Sauna/saunateenuse olemasolul info kuvamine Eesti Saunatee lehel www.saunatee.ee;
  • Esindatus sise- ja välismessidel (sh messidele tasuta oma ettevõtte materjalide saatmise võimalus);
  • Ühisreklaam erinevates reklaamikanalites (televisoon, ajakirjandus, sotsiaalmeedia jms);
  • Päevakohase informatsiooni kättesaadavus (liikmekirjad, meilid);
  • Teemapõhised koolitused (maa)turismisektorile;
  • Ühistrüki pakkumised (nt postkaardid, voldikud jms.);
  • Liikmete jaoks tehtavate väljaannete kättesaadavus (sh erinevad käsiraamatud);
  • Igapäevane büroopoolne tugi.