Metsa Matkarada

Kesk-Läänemere programmi 2014-2020 Euroopa Regionaalarengu Fond kiitis 2019.a. alguses heaks piiriülese projekti “Long distance cross- border hiking trail “The Forest Trail”” (Läti ja Eesti kaugmatkarada "Metsa matkarada”).
Projekti tegevusi viidi ellu ajavahemikus: 01.04.2019 - 31.12.2021

Eesmärk oli luua Riiast Tallinna kulgev kaugmatkarada, mis läbib mõlema riigi metsasemaid alasid. Matkarada algab Riias, kulgeb läbi Gauja rahvuspargi, Ziemaļgauja ja Veclaicene. Eestis jätkab matkarada oma kulgemist läbi Setomaa, mööda Peipsi järve äärseid alasid ja Põhja-Eesti rannikul Tallinnani välja. Metsa matkarada on osa Euroopa rahvusvahelisest kaugmatkarajast E11.

Metsa matkarada, see on:

 • Üle 400 ajaloo- ja loodusobjekti, ajaloolised Liivi ja Seto kultuuriruumid.
 • Läbib suurema osa Baltikumi metsatüüpidest ja biotoopidest.
 • Suur looduslik mitmekesisus (seened, samblad, samblikud, taimed, marjad ja loomad).
 • Suurepärased kohad linnuvaatluseks.
 • Kolm rahvusparki, looduspargid jm kaitse all olevad alad.
 • Põhja-Eestis jäävad raja äärde Soome lahe saared.
 • Kahe riigi pealinnad Riia ja Tallinn ning nende UNESCO maailmapärandi nimistusse kantud ajaloolised keskused.

Kodulehekülg: baltictrails.eu/forest
FB eesti keelne lehekülg: www.facebook.com/metsamatkarada/

Projekti tulemused:

 • Tähistati piiriülene matkarada "Metsa matkarada" erinevatele raskustasemetele, kogupikkusega 1050 km.
 • Kaardistati ja turundusmaterjalidesse kanti raja äärde jäävate majutuse, toidu- ja transporditeenuse pakkujad.
 • Matkaraja kodulehele baltictrails.eu/forest on sisestatud info.
 • Ilmusid erinevad turundusmaterjalid (reisijuhid) ja trükised. Kõik trükised on leitavad nii Metsa matkaraja mitmekeelselt kodulehelt baltictrails.eu/forest, kui Eesti Maaturismi Ühingu Metsa matkarada tutvustavalt lehelt
 • Kutsuti ellu märgis Matkajasõbralik, tähistamaks ettevõtteid, kelle sihtrühma kuuluvad matkajad ja kes on suunatud nende vajadustest tulenevate teenuste pakkumisele. Täpsemalt saab märgisest lugeda SIIT! Samast leiab ka märgist omavad ettevõtted ning lehele on uutele ettevõtetele loodud elektrooniline märgise taotlemise võimalus.
 • Matkaraja turundamiseks on loodud videod, mis on leitavad SIIT!
 • Edaspidi toimub matkaraja eesti keelse FB lehe haldamine.

Tegevusi viisid ellu 10 partnerorganisatsiooni, neist Eestist MTÜ Eesti Maaturism, MTÜ Peipsimaa Turism, MTÜ Setomaa Turism, MTÜ Ökokuller ja assotsieerunud partnerina SA Põhja-Eesti Turism ning Lätist Läti maaturismi ühendus Lauku ceļotājs (projekti juhtpartner), Looduskaitseamet (Dabas aizsardzības pārvalde), AS Läti Riigimets (AS Latvijas Valsts Meži), Vidzeme planeerimisregioon (Vidzemes plānošanas reģions) ja Riia planeerimisregioon (Rīgas plānošanas reģions).

Projekti juhtpartner: Läti Maaturismi Ühing / Latvian Country Tourism Association "Lauku Celotajs”
Kogu projekti eelarve: 1 215 720,00 EUR, millest ERDF toetus 96 0418,80 EUR

Projekti “Long distance cross- border hiking trail “The Forest Trail”” kaasrahastasid Euroopa Liit ja Euroopa Regionaalarengu Fondi Kesk-Läänemere programm 2014-2020.


NB! See veebisait kajastab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei vastuta, kuidas seda teavet kasutatakse.
This website reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.