Maaturismi teenuste arendamine Dedoplistskaro piirkonnas Gruusias

MTÜ Eesti Maaturism ning Dedoplistskaro Turismi Arendamise Assotsiatsioon käivitasid 2021.a. sügisel koostööprojekti Dedoplistskaro piirkonnas pakutavate turismitoodete ja -teenuste kvaliteedi parandamiseks. Koostöö aitab ühtlasi kaasa piirkonna kui turismi sihtkoha tuntuse tõstmisele. Koostöö tulemusena luuakse sealse maaturismi sektori jaoks kohalikele oludele vastavad kvaliteedikriteeriumid erinevatele turismitoodetele ja jätkusuutlik kvaliteedisüsteem. Samuti koolitatakse kvaliteedinõustajaid ning viiakse läbi koolitusprogramm turismiettevõtetele, sh. õppereis tutvumaks Eesti maaturismi ettevõtete ja võrgustikega.Oodatavalt osaleb kvaliteediprogrammis ca 20 maaturismi teenuseid pakkuvat ettevõtet Dedoplistskaro piirkonnas, kellele pakutakse nõustamist ning kellele eduka hindamise tulemusena omistatakse kvaliteedimärgis. Elektroonse kvaliteedisüsteemi versiooni abil saavad kõik huvitatud ettevõtted viia läbi enesehindamise.

Koostööprojekt kestab 01.10.2021 – 30.09.2023. Projekti rahastab Välisministeerium, arengukoostöö vahenditest.
Projekti kogueelarve on 130 288 eurot, millest Eesti Välisministeeriumi toetus on 123 746,60 eurot.

Lisainfo:
Silja Lehtpuu, MTÜ Eesti Maaturism, projektijuht, silja@maaturism.ee, +372 515 7724
Raili Mengel, MTÜ Eesti Maaturism, tegevjuht, raili@maaturism.ee, +372 521 9722