Juhend loodusturismi toodete ja teenuste arendamiseks ja pakkumiseks

Suur rõõm on teada anda, et valmis sai JUHEND LOODUSTURISMI TOODETE JA TEENUSTE ARENDAMISEKS JA PAKKUMISEKS.
Juhendi eesmärk on tagada kvaliteetse loodusturismiteenuse pakkumine. Juhised on välja töötatud projekti “Exporting Baltic Nature Tourism to UK” (NAT-TOUR-EXPO) raames projektipartnerite (Eesti Maaturismi Ühing, Eesti Loodusturismi Ühing, Läti Maaturismi Ühing, Läti Loodusturismi Ühing) poolt ja sisaldavad turismitoote/teenuse kriteeriume, mida loodusturismi ettevõtjad saavad kasutada pakkumise kontrollnimekirjana. Kriteeriumitele eelneb lühike teenust kirjeldav tekst, mida ettevõtja saab soovi korral kasutada oma toote/teenuse turundamisel.
Projekti raames loodud internetiplatvormil www.balticnaturetourism.com pakutavad loodusturismi tooted ja teenused peavad vastama dokumendi kriteeriumitele. Juhendis on välja toodud ka Baltikumi loodusturismi toodete sihtrühmad, kirjeldades erinevate toodete konkreetset kliendiprofiili. Viimases peatükis vaadeldakse turismiteenuste olulisemaid komponente.
Kõik loodusturismi teenused on kooskõlas asukohariigi looduskaitseseadusega ning seda järgitakse teenuse pakkumisel.
Juhendmaterjal ja veebileht www.balticnaturetourism.com on jaotatud põhiteemadeks:

  • loodusvaatlus,
  • aktiivne turism,
  • hingele ja vaimule keskenduvad loodusturismi teenused,
  • korilus ja metsast korjatud saadustest toidu valmistamine,
  • loodusharidus,
    loodusfotograafia,
  • seikluslikud ja ekstreemsed aktiivtegevused.

Iga teema sisaldab asjakohaseid alateemasid ja vastavaid pakkumisi.

PS! Juhend on lahkesti jagamiseks, oleme rõõmsad, kui see leiab kasutust!

Rahvusvahelise koostööprojekti „Exporting Baltic Nature Tourism to UK" (Eesti ja Läti loodusturismitoodete eksport Suurbritannia turule) eesmärgiks on välja arendada ja kohandada Suurbritannia turu huvidele vastav ühine Eesti ja Läti loodusturismitoode, mis põhineb väikese ja keskmise suurusega ettevõtete individuaalsetel loodusturismitoodetel ja -teenustel. Seejärel positsioneerida need tooted spetsiaalse turunduskampaania abil UK turule ning suurendada seeläbi ettevõtjate müügimahtusid.
Projekti kaasrahastab Euroopa Liit ja Euroopa Regionaalarengu Fondi Kesk-Läänemere programm.