EHE - Ehtne ja Huvitav Eesti

EHE (Ehtne ja Huvitav Eesti) on ökoturismi kvaliteedimärgis, millega tunnustatakse ja turundatakse loodussõbralikke ning keskkonnasäästlikke maapiirkonnas pakutavaid turismitooteid ja -teenuseid.

Perioodil 09.2019 - 06.2021 andis märgist välja Eesti Maaturismi Ühing, EAS turismiarenduskeskuse toel. Märgis käivitati juba 2001. aastal Eesti Ökoturismi Ühenduse eestvedamisel Eesti Maaturismi Ühingu ja mitmete teiste asjaliste organisatsioonide koostöös, kriteeriumid ja juhendmaterjalid töötas välja Eesti Ökoturismi Ühendus koostöös Rootsi ökoturismimärgise Naturens Bäst’iga.
2014. aastal läbis märgis värskenduskuuri, kriteeriumid ja taotlusvormid kaasajastati EASi turismiarenduskeskuse toel ja Eesti Maaturismi Ühingu eestvedamisel.

EHE märgisega tunnustatud turismiteenuseid iseloomustavad ehedad elamused, kõrge kvaliteet ja kliendirahulolu ning looduse ja kultuuripärandi väärtustamine.
EHE märgis kinnitatakse teenusele või teenuste kompleksile kolmeks aastaks. Märgise taotlemiseks peab teenust pakkuv ettevõte tegutsema keskkonnasäästlikult ja teenuses osas olema täidetud järgmised eeldused:

  • teenust pakutakse maapiirkonnas,
  • seotud looduse või kultuuripärandiga,
  • on pakkumisel olnud vähemalt üks aasta,
  • selle kohta on olemas külastajate tagasiside,
  • sisaldab põhjalikku juhendamist või lugusid/legende
  • leitav puhkaeestis.ee lehel
  • vastab EHE märgiste kriteeriumitele.

Tutvu ajavahemikus 2020-2021 EHE märgiga tunnustatud turismiteenustega SIIN!


Infoks turismiettevõtjale!
Tegemist on süsteemiga, millega turismiettevõtted saavad
vabatahtlikult liituda. Turismiettevõtetele annab süsteemiga liitumine väljundi kiiresti kasvaval turuosal, mille märksõnadeks on keskkonnatundlikkus, ehedad loodus- ja kultuurielamused. Taotledes oma tootele EHE märki, kohustub ettevõtja juhinduma ökoturismi põhimõtetest ja täitma tootele esitatavaid nõudeid.
PS! EHE märgise väljaandmine lõppes 2021.aastal!


EHE märgiga seotud tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.