EHE-Ehtne ja huvitav Eesti

Eesti Ökoturismi Ühendus koostöös Eesti Maaturismi Ühingu ja mitmete teiste asjaliste organisatsioonidega käivitas 2001.a. turismitoodete ökomärgistamise süsteemi EHE (Ehtne ja huvitav Eesti). 2014. aastal EHE märgi kriteeriumid ja taotlusvormid kaasajastati EASi turismiarenduskeskuse toel ja Eesti Maaturismi Ühingu eestvedamisel.

EHE (Ehtne ja Huvitav Eesti) on ökoturismi kvaliteedimärgis, millega tunnustatakse ja turundatakse loodussõbralikke ning keskkonnasäästlikke maapiirkonnas pakutavaid turismitooteid ja -teenuseid.
NB! Maapiirkonnaks loetakse valdu (sh vallasisesed linnad, mille elanike arv jääb alla 4000) ja kuni 4000 elanikuga väikelinnasid.
Tunnustatud turismiteenuseid iseloomustavad ehedad elamused ja kultuuripärandi väärtustamine.

EHE märgis kinnitatakse teenusele või teenuste kompleksile kolmeks aastaks. Märgise taotlemiseks peavad olema täidetud järgmised eeldused:

  • teenuse või teenuste kompleks on pakkumisel olnud vähemalt üks aasta,
  • selle kohta on olemas külastajate tagasiside,
  • teenus vastab EHE märgiste kriteeriumitele.

Tegemist on süsteemiga, millega turismiettevõtted võivad liituda vabatahtlikult.
Turismiettevõtetele annab süsteemiga liitumine väljundi kiiresti kasvaval turuosal, mille märksõnadeks on keskkonnatundlikkus, ehedad loodus- ja kultuurielamused. Taotledes oma tootele EHE märki, kohustub ettevõtja juhinduma ökoturismi põhimõtetest ja täitma tootele esitatavaid nõudeid.

Uus taotlusvoor 2020 on avatud! Taotlusvoorus osalemiseks ootame esimese sammuna vabas vormis avaldust ettevõtte nime ja teenuse kirjaldusega EHE märgise projektijuhi e-postile ehe@maaturism.ee.