Eesti Rakendusuuringute Keskuse CentAR poolt 31.05.2023 valminud käibemaksu erisuse kaotamise mõjuanalüüs

Majutusasutuste käibemaksuerisuse kaotamine vähendab eelarvelaekumist nelja miljoni euro võrra

EHRL, 31. mai 2023

Rakendusuuringute Keskuse CentAR poolt äsja läbiviidud majutusasutuste käibemaksuerisuse kaotamise mõjuanalüüsi kohaselt tõstab kavandatav maksumuudatus majutusteenuse hinda ligi 12% ning vähendab riigieelarve laekumisi 3,9 mln euro võrra aastas.
Eesti Hotellide ja Restoranide Liit (EHRL) tellis koostöös teiste turismiliitudega majutussektori käibemaksuerisuse ärakaotamise mõjuanalüüsi Rakendusuuringute Keskuselt CentAR. Värskelt valminud CentARi analüüsi kohaselt toob majutusasutuste käibemaksutõus 9%-lt 22%-le kaasa majutusteenuse hinnatõusu, vähendab riigieelarve laekumisi ning kahjustab majutussektori ettevõtete konkurentsivõimet.
Rakendusuuringute Keskuse CentAR vanemanalüütiku ja partneri Janno Järve sõnul on see nende analüüsi kohaselt puhas käibemaksutõusu mõju, muid tegureid selles ei sisaldu. „Meie analüüs näitab, et kogulaekumine jääb riigi jaoks 3,9 mln euroga miinusesse,“ ütles Järve. „Oleme võtnud arvesse muuhulgas seda, et käibemaksutõusu mõjul tuleb Eestisse vähem välisturiste, kes tarbivad siin vähem ning nii laekub eelarvesse vähem makse.“
Mõjuanalüüsi järgi väheneb majutussektori lisandväärtus muude tingimuste samaks jäädes 16,7 ning kasumid 2,7 miljoni euro võrra. Sektorist võib kaduda ligi 450 töökohta.
EHRLi tegevjuhi Killu Maidla sõnul on pärast mõjuanalüüsi valmimist veelgi raskem mõista riigi motiivi majutusasutuste käibemaksuerisuse kaotamiseks. „Sellest ei saa kasu mitte keegi, aga kahju turismisektorile on üüratu,“ nentis Maidla. „Järsk maksutõus sektorile, mis pole veel toibunud koroona-aastastest, tähendab pankrotte, koondamisi ja üldist Eesti turismisektori konkurentsivõime vähenemist naaberriikidega võrreldes.“
Maidla sõnul on Läti ja Leedu senised kogemused turismisektori käibemaksuerisustega näidanud, et erisuse kaotamine annab nii sektori tulemustele, elujõulisusele kui maksulaekumistele üldiselt korraliku löögi ning maksuerisuse taastamine jällegi turgutab turismieksporti, mis toob kasu laiemalt kui vaid hotellidele. “Kas tõesti peame oma naabrite tehtud vead uuesti ise läbi tegema, selle asemel, et nende kogemusest õppida?” küsis Maidla. Maidla kommenteeris, et on kahetsusväärne, et riik seaduseloome juures ise mõjuanalüüsi ei panusta ja jätab selle kahjumis sektori õlule. Samas väljendas ta ka tunnustust, et uuringu rahastamisel on appi tulnud teised turismiga seotud erialaliidud.
Turismisektor tegutseb praegu olukorras, kus üks kriis on järgnenud teisele. Koroona-aastad sõid sektori reservid ära, sõda Ukrainas on senini takistuseks nõudluse taastumisel ning kavandatav järsk maksutõus annaks turismivaldkonnale uue hoobi, mis tähendaks koondamisi ja pankrotte.
Uue valitsuse koalitsioonilepe näeb ette majutusasutuste 9-protsendilise käibemaksuerisuse kaotamist. Majutussektorile tõuseks praeguste plaanide kohaselt käibemaks aastast 2025 22-protsendile, mis tähendab 2,4-kordset maksutõusu. Tegu oleks käibemaksu standardmäära rakendamisega, mida lähiriikidest tehakse praegu vaid Taanis. Iga pool mujal Euroopas, aga ka laiemalt maailmas, kehtib majutusasutustele soodsam käibemaksumäär, mis tähendab järsu maksutõusu korral Eesti turismisektori konkurentsivõime olulist vähenemist.

Lisainfo:
Killu Maidla, EHRLi tegevjuht
killu@ehrl.ee
511 8264

----------------------

Lühikokkuvõte analüüsist:
• Majutusteenuste hind tõuseb
Majutusasutuste käibemaksu tõstmine 9%-lt 22%-le tõstab majutusteenuse hinda ligi 12% ja põhjustab majutusteenuste nõudluse languse.
• Maksumuudatus ei too kaasa oodatud tulu riigieelarvesse
Kuigi käibemaksutulu suureneks 13,9 miljoni euro võrra, väheneb teiste maksude laekumise langemise tõttu maksude kogulaekumine aastas 3,9 miljoni euro võrra.
• Eesti majutussektori ettevõtete konkurentsivõime saab kahjustada
Majutussektori lisandväärtus väheneb muude tingimuste samaks jäädes 16,7 ning kasumid 2,7 miljoni euro võrra. Sektorist võib kaduda ligi 450 töökohta.

-------------------------