Noored testisid Metsa matkaraja (E11) Kolodavitsa‒Värska lõigu sobivust sihtrühmale

Setomaa Vallavalitsus on Eesti- Läti koostööprojektis „Forest and Coastal Hiking Trails' accessibility improvement for different social groups" (Accessible Hiking Trails) üheks partneriks. Projekti eesmärk on parandada Baltimaid läbivate Euroopa kaugmatkaradade – E9 Ranniku matkarada ja E11 Metsa matkarada – ligipääsetavust erinevatele sotsiaalsetele gruppidele, rakendades ligipääsetavuse ja kaasava turunduse lahendusi mõlema raja territooriumil nii Lätis kui ka Eestis.
Setomaa üheks sihtgrupiks, kellele matkarada peaks ligipääsetavam olema, on koolinoored.
Kes on aga paremad eksperdid kui noored ise! Seega kutsusime esmaspäeval, 27.mail Mikitamäe Kooli õpilasesinduse Metsa matkaraja Kolodavitsa‒Värska lõigule (rada kattub osaliselt ka Põhjalaagri matkarajaga), et koguda tagasisidet ja noorte mõtteid matkamisest ja matkarajal pakutavatest võimalustest.
Läbisime noortega 5 km pikkuse matkaraja ja arutlesime teemadel, kuidas matkarada noortele atraktiivsemaks muuta ning kuidas toetada koolinoorte iseseisvaid matkamisoskuseid. Päeva lõpetasime grillimise ja ühise hot dogi tegemisega Metsa matkarajal asuvas RMK Värska lõkkekohas.
Mida noored teada said?
Lisaks Metsa matkaraja olemasolule seda, et RMK lõkkekohtades on olemas infosildid, kus on kirjas kuidas metsas matkata, kuhu panna prügi ja kuidas teha lõket. Ning et näiteks RMK Värska lõkkekohas on olemas isegi sokkide kuivatamise koht:)
Mida meie teada saime?
Et lapsed ja noored käivad enamasti matkadel koos sõpradega ning oma esimesed teadmised matkamisest on nad saadud just sõpradega matkates, sest matkamisega (sh metsas hakkama saamisega) seotud teemasid kooliprogrammis ei käsitleta.
Milliseid ettepanekuid tehti?
Et matkarajal võiks olla rohkem kohti puhkamiseks/istumiseks. Et matkarajal võiks olla rohkem informatiivseid silte matkatarkustega (nt kuidas lugeda kaarti, kuidas pakkida matkakotti, kuidas teha lõket jne). Noorte sõnul sobiks neile hästi ka võimalus saada infot (nt rajal asuvate ajalooliste objektide kohta) QR koodi vahendusel. Muuhulgas rääkisid noored, et neile meeldiksid ka öömatkad koos ööbimisega metsas.

Aitäh Mikitamäe Kooli õpilasesindusele ja Mikitamäe noortekeskuse noorsootööspetsialist Jorgenile kaasa tulemast ja mõtlemast!

Kokkuvõtte koostas Margery Roosimaa
margey.roosimaa@setomaa.e
e
01.06.2024