Liivimaa Maitsed

Rahvusvaheline projekt "Liivimaa Maitsed" (Livonian Culinary Route) ehk Liivimaa toidupärimusel põhineva turismitoote loomine ja turundamine.
Projekti raames luuakse uus turismitoode - Eestit ja Lätit ühendav LIIVIMAA MAITSED VÕRGUSTIK. Võrgustik põhineb meie toiduga seotud pärimusel, ühisel ajalool ja traditsioonidel, mis ulatuvad 13. sajandisse, kui Eesti ja Läti alad kandsid Liivimaa nimetust ning võib öelda, et sai alguse meie toidukultuur. Loodav võrgustik koondab enda alla ligikaudu 250 kohaliku toidu tootjat ja pakkujat Eestist (Hiiumaalt, Saaremaalt, Läänemaalt, Pärnumaalt, Viljandimaalt, Jõgevamaalt, Tartumaalt, Valgamaalt, Võrumaalt, Põlvamaalt) ning Vidzeme, Kurzeme ja Pieriga piirkonnast Lätist.

PEAMISED EESMÄRGID:
1) Soovime tugevdada piiriülest koostööd turismi- ja toitlustuseettevõtjate ning kohalike toidutootjate ja -pakkujate vahel, edendada kohaliku tooraine kasutamist ja väärtustada kohapeal valmistatud toitu. Projekti käigus luuakse tugevad piirkondlikud koostöövõrgustikud turismi-/toitlustusettevõtjate ja kohalike toidutootjate/põllumeeste vahel. Uue toidutee liikmeks saavad olema just need toidutootjad ja -pakkujad, kes kasutavad kohalikku toorainet ja väärtustavad oma toidupärandit.Toome välja erinevate piirkondade köögi ja toidukultuuri omanäolisuse ning tutvustame toidupiirkondi eelkõige nende traditsioonide kaudu.
2) Tutvustame uut Liivimaatoidukultuurile pühendatud toiduteed ja piirkondlikku Via Hanseatica toidumarsruuti „Taste Hanseatica´t“ sise- ja välisturgudel kui atraktiivseidtoiduturismi sihtkohti. Tuues välja kohalike köökide sarnase ajaloo, kuid nüansside erinevused sõltuvalt piirkonnast, toetame maapiirkondade toiduga seotud identiteedi tugevdamist ning muudame piirkonnad külastust väärivateks sihtkohtadeks nii välis- kui siseturistide hulgas.

PEAMISED TEGEVUSED:
1) Toidupärimusel põhineva turismitoote loomine.
Ühise võrgustiku loomiseks lepime kokku võrgustiku liikmetele kehtivad kriteeriumid, valime välja potentsiaalsed kohaliku toidu tootjad ja pakkujad (sh turismiettevõtted), kes võiksid olla uue võrgustiku liikmed ning alustame tööd ühise brändi/turismitoote kujundamisega. Lisaks uuele brändile luuakse ka regionaalne toidutee „Taste Hanseatica,“mis tutvustab just Via Hanseatica piirkonnaga seotud toidupärimust.
2) Pärimuskultuuri ja toiduajalugu kasutavate ettevõtjate võrgustiku tugevdamine ning teenuste kvaliteedi tõstmine läbi võrgustiku liikmete teadmiste ja oskuste suurendamise.
Efektiivse teenusepakkumise eeltingimuseks on koostöö ja teadmised. Projekti raames korraldatakse mitmeid praktilisi seminare ja toiduvalmistamise töötubasid turismi- ja toitlustusettevõtetele, et anda edasi erinevate spetsialistide oskusteavet, mis on seotud nii spetsiifiliste pärimustoidu teemade kui ka toiduturismiga üldisemalt. Lisaks loome regionaalsed tootjate-pakkujate võrgustikud, õpime teiste piirkondade kogemusest, kogume ja jagame infot oma kulinaaria ajaloo kohta (käsiraamatute koostamine, retseptide kohandamine) jne.
3) Turundustegevused.
Uus toidutee saab olema äratuntav bränd nii sise-kui välisturgudel. Kuna tänapäeva reisivalikud põhinevad paljuski emotsioonidel ja jagatud kogemustel, siis kutsume uuele toiduteele siin pakutavast osa saama nii (toidu)blogijaid, valdkonna ajakirjanikke kui ka reisikorraldajaid. Just nende jagatud lugude ja emotsioonide kaudu loodame jõuda just võimalikult suure ja õige sihtgrupini. Ja loomulikult saavad uut toiduteed külastajatele tutvustama ka mitmed prinditud ja online versioonis kättesaadavad turundusmaterjalid.

Tegevusi viivad ellu: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, MTÜ Eesti Maaturism, Läti Maaturismi Ühendus "Lauku ceļotājs", Vidzeme planeerimisregioon, SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, SA Tartumaa Turism, SA Valgamaa Arenguagentuur.

Projekti kestvus: 01.05.2017 – 30.04.2020 (36 kuud)
Projekti eelarve: Projekti kogueelarve on 1 059 789 eurot, millest Eesti-Läti programmi toetus on 900 821 eurot.

Kontakt:
Sille Talvet-Unt, projekti koordinaator, sille.talvet@gravitas.ee
Raili Mengel, MTÜ Eesti Maaturism tegevjuht, raili@maaturism.ee
Silja Lehtpuu, MTÜ Eesti Maaturism tegevuste koordinaator, silja@maaturism.ee

LIITU LIIVIMAA MAITSED VÕRGUSTIKUGA SIIN!


Et saada rohkem teada Liivimaa toidutraditsioonidest ja tutvuda Vana-Liivimaa piiridesse jäävate ettevõtete ja nende pakkumisega, külasta veebilehte https://flavoursoflivonia.com


Projekti elluviimist toetab Eesti-Läti programm piiriülese koostööprojekti "Livonian Culinary Route" raames