Rahvusvaheline projekt "Meta cluster for attracting the Japanese tourism market" (CAITO)

2016. a. juulis algas rahvusvaheline projekt "Meta cluster for attracting the Japanese tourism market" (CAITO).

Projekti üldine eesmärk: Toetada maaturismi ettevõtete sisenemist Jaapani turismiturule, tugevdades nende suutlikkust ja kolme Baltimere äärse riigi (Soome, Eesti, Läti) omavahelist koostööd.

CAITO projekti kodulehekülg www.caitoproject.eu

CAITO projekti FB lehekülg


Projekti toetab: