EHE - Engagerande och Häpnadsväckande Estland

ESTLANDS KVALITETSMÄRKNING FÖR EKOTURISM – EHE (Engagerande och Häpnadsväckande Estland)

EHE-märkning är ett kvalitetsmärke för turistprodukter som följer ekoturismens principer. Det är ett system som turistföretagen frivilligt kan ansluta sig till.
EHE-märkningens syfte är att förespråka ekoturismens principer bland turistföretag, konsumenter och allmänheten.
För turistföretagen erbjuder systemet en konkurrensfördel och en möjlighet att prestera på den snabbt växande marknaden genom miljökänslighet och häpnadsväckande natur- och kulturupplevelser.
När ett företag ansöker om EHE-märkning, åtar företaget att följa ekoturismens principer och uppfylla dess krav på produkterna.


Eesti Maaturism MTÜ;  Vilmsi 53g, 10147 Tallinn;  Tel: +372(0) 600 9999;  E-posteesti [at] maaturism.ee