Piirissaar

Den lilla, endast 7,8 km² stora Piirissaare ön, där sjön Peipus och Lämmijärv möts, är extra intressant och speciellt för sitt gammaltroende ortodoxa samfund och för sin natur som är perfekt för vattenfåglar och groddjur. Piirissaar bildar en egen kommun, på ön finns en gränsbevakningsstation och ett kommunbibliotek. Ön har tre byar – Saare (Zhelatchek), Tooni (Toni) och Piiri (Mezha), som alla ligger i den något högre nordöstra delen, då större delen av ön är täckt av sumpskog. Piirissaar är en naturskyddad ö i sin helhet som boplats för sju olika arter groddjur, bl.a. den sällsynta grönfläckiga paddan och lökgrodan, flera sällsynta växtarter och även morkulla och kornknarr trivs bra här på ön. Flera fiskarter har sin lekplats i närheten av Piirissaar.
Fiske har alltid varit en av öbornas huvudsysslor och rökt brax en av de lokala delikatesserna.
Idag har Piirissaar under hundra fast bosatta invånare. På somrarna blir det något livligare på Piirissaar – med alla ungdomar som kommer till föräldrahemmet, alla semestrare och turister. Det finns hela två kyrkobyggnader på ön – i Saare by ligger de gammaltroende ortodoxas bönehus, apostlarnas ortodoxa kyrka i Tooni by står tom i brist på församling.
Piirissaarbor är flitiga trädgårdsskötare och grönsaksodlare, speciellt lökodlare. Deras grönsaksrader är höga, med djupa mellanrader – sådana ser man inte på fastlandet. Husen är alltid prydligt målade och gårdarna rena, men de gammaltroende ortodoxa är långt ifrån renlighetsälskande bara på ytan.
Man kan åka till Piirissaar från Laiksaare hamn som ligger 6 km söder om Meerapalu. Piirissaares hamn ligger i öns mittendel (för tidtabell se www.veeteed.com).
På somrarna har det även funnits möjlighet att delta i pråmturer. För pråmens tidtabell se webbsidan www.lodi.ee. Aktuell information finns även att hämta på kommunens hemsida www.piirissaare.ee.


Eesti Maaturism MTÜ;  Vilmsi 53g, 10147 Tallinn;  Tel: +372(0) 600 9999;  E-posteesti [at] maaturism.ee