Aegna (Ulfsö)

En blågrå liten upphöjning som reser sig över havsytan långt borta vid horisonten när man tittar ut över havet från stadshallen i Tallinn – det är Ulfsö. Ön som under historiens gång har tillhört många olika ägare, och varit stundom stängd stundom öppen för allmänheten. Sedan 1975 tillhör ön återigen Tallinns stad. På 1500-talet låg ön under sjörövarnas skräckstyre – år 1577 lyckades svenska pirater med att röva till sig inte bara öbornas egendom utan också öborna själva. Sjörövarnas makt bröts först ett hundratal år senare. Ön som fram till 1689 tillhörde Tallinns råd ägdes sedan vid olika tider både av Sverige och av tsar-Ryssland. En första militärbyggnad, kanonbatteri, byggdes på ön år 1728. När första världskriget bröt ut evakuerades alla invånare från ön och flera nya militärobjekt blev till både före och efter kriget. Den unga estniska republiken byggde efter nyvunnen självständighet sin centrala kommandopunkt på Ulfsö och renoverade och kompletterade öns befintliga anläggningar från tsartiden. Den smalspåriga järnvägen för militärt bruk finns bevarad än idag.
1961 öppnades en båtlinje till Ulfsö, men till en början fick endast anställda från större statliga företag lov att åka till semesteranläggningarna som fanns på ön. För alla intresserade öppnades Ulfsö först år 1991.
Från öns sandstränder öppnar sig en förträfflig vy över Tallinns silhuett. Två tredjedelar av ön är täckt med blandad tall- och granskog, den greniga tallskogen närmast stranden ger intryck av att vara en riktig sagoskog. Typiskt för en havsö finns det rikligt med flyttblock även på Ulfsön. Ett av dem – Punakivi, även känt som Sitakari, sprängde röda armén i luften för att skydda sig mot fiendens eventuella spanare som kunde gömma sig bakom flyttblocket. Ett av flyttblocken har en urgröpning, vilket därför förmodligen har använts som offersten. Det talas om att Katlakivi på Lemmiku udden klingar dovt tillbaka när man knackar hårt på den. På ön finns även 12 gåtfulla stenlabyrinter av nävstora kullerstenar – under gamla tider kallades de för staden Jerusalem. Ulfsöns lilla granne är Gräsö. Under kalla vintrar när isen lägger sig, är en tur över isen ut till Ulfsö och Gräsö lagom lång och en inte alltför ansträngande vandring.
För ett par år sedan öppnades ett naturhus, ett kommendanthus och en naturled med 24 informationstavlor på Ulfsö.

Från juni till oktober kan man åka båten Juku till Ulfsö från kajen vid Stadshallen (för tidtabell se www.veeteed.com).


Eesti Maaturism MTÜ;  Vilmsi 53g, 10147 Tallinn;  Tel: +372(0) 600 9999;  E-posteesti [at] maaturism.ee