Kihnu (Kinö)

Även de ester som aldrig har varit på Kinö känner till Kinö-kvinnors randiga kjortlar, Kinö-männens stickade tröjor, Kihnu-Virves sånger, den litterära figuren Kihnu Jõnn, motorcyklar med sidovagn för fisklådor och kinöbornas underfundiga humor. Ön är liten, men här finns det mycket att se och höra.
Kinö (Kyne) omnämns för första gången år 1386. De senaste utgrävningar har dock visats att fiskare och säljägare har slagit läger på ön redan för 3000 år sedan. Kinösundet är ett internationellt viktigt fågelområde. På Sangelaids holmar ligger häckningsplatsen för Estlands största knölsvanskoloni, där även gråsälar och vikare trivs bra. Därför är det förbjudet för människor att vistas på Sangelaids holmar från 15/4 – 15/7. Även två stora flyttblock – Kassikivi (diam. 4,5 m) och Liiva-Aa Suur Kivi (diam. 12 m), tre gamla lindar på herrgårdsplatsen och Koksi gårdens gamla ek utgör naturskyddsobjekt. Det finns få vilda djur på ön, istället för rävar finns det idag mest harar.
Fyren på Kinös sydligaste Pitkänä udde byggdes 1864 av detaljer från England, historiskt sett har fyrvaktarna mestadels varit ryssar. Öns första kyrka som byggdes på Kinöns norra spets är idag förstörd. Under åren 1846-1847 började de flesta kinöbor bekänna en ortodox tro, i förhoppning om att få mark från tsaren. Tsarerna försvann, den ortodoxa tron förblev kvar.
I Kinös museum kan man se på över 700 utställningsföremål och läsa om berömda kinöbor samt njuta av Kinös naivistiska konstverk. Även öns nya folkets hus är sevärt.
Gäster klarar sig väl på Kinö: det finns gott om turistgårdar och -butiker, samt tält- och campingplatser på ön.
Till ön kan man åka med färjan Liisi från Pärnu (resan tar 2 timmar och 15 min) eller från Munalaiu hamn i Pärnumaa (resan tar 50 min.). Tidtabeller finns på webbsidan www.veeteed.com. Avies har även en flyglinje mellan Pärnu och Kinö (www.avies.com).


Eesti Maaturism MTÜ;  Vilmsi 53g, 10147 Tallinn;  Tel: +372(0) 600 9999;  E-posteesti [at] maaturism.ee