Vormsi (Ormsö)

Ormsö, ön som steg ur havet för 3000 år sedan, har enligt legenden fått sitt namn från den isländska vikingen Orm. Denna ö med mer än trehundra permanenta invånare är även hem för hundratals växt- och lavarter, och bo- och viloplats för 221 fågelarter, de sällsynta stinkpaddorna och långörade fladdermöss. Två viktiga flyttvägar för fåglar går över ön.
Historiskt sett har ön främst bebotts av svenskar, vilket man även märker på de svenska ortnamnen. Det sköna kustsvenska livet och idylliska fiskarbyar kan beskådas på ön än idag. Ormsös kyrka är byggd på 1300-talet och invigd till St. Olofs ära. Ormsöbornas största helg är St. Olofdagen den 29 juli som firas med en traditionell kyrkokonsert och en byfest senare på kvällen. För alla som uppskattar en stund för eftertanke är öns kyrkogård med vackra stenkors ett perfekt ställe.
Bra badstrand finns vid Rumpo by, öns västra och nordliga kust är mestadels täckt med småstenar. Öns tre insjöar – Prästvik, Diby och Kärrslätt – har bildats av forna havsvikar. Skog täcker mer än hälften av ön. På öns västra del dominerar alvaren och enbuskar, den östra delen är lägre och sumpigare.
Läs närmare om semestermöjligheter på ön på deras webbsida www.vormsi.ee
Färjan Reet till Ormsö går från Rohuküla hamn (se tidtabell på www.veeteed.com) och överfarten till ön tar 45 minuter.


Eesti Maaturism MTÜ;  Vilmsi 53g, 10147 Tallinn;  Tel: +372(0) 600 9999;  E-posteesti [at] maaturism.ee