Maaturism Eesti Saunatee Eesti Toidutee Kvaliteedi märgised Sündmused 2016 Eesti saared Liikme info Kontakt

Majutusettevõtte järgutamine (järgumärgis RUKKILILL)

Prindi leht

Alates 1. augustist 2006 on kodumajutuse, puhkemaja ning puhkeküla ja –laagri majutusliigi ettevõtetel, kes on ennast registreerinud riiklikus majandustegevuse registris, võimalik taotleda kvaliteedijärku.

Alates 1. juulist 2010 on külalistemaja majutusliigi ettevõtetel, kes on ennast registreerinud riiklikus majandustegevuse registris, võimalik taotleda kvaliteedijärku.

Majutusettevõtte järk aitab kliendil mõista majutusteenuse taset ja ees ootavat kvaliteeti.
Majutusteenuse pakkujal aitab järkude kasutamine tõsta ettevõtte usaldusväärsust.
Järgunõuded on abiks ettevõtjatele, kes alles plaanivad rajada majutusettevõtte.
Järgunõuded aitavad ettevõtjal paremini määratleda klientide sihtrühma vajadusi ja ootusi ning vähendada seeläbi ettevõtja riske investeeringute tegemisel.
Toimiv ja aktsepteeritud järgusüsteem suurendab Eesti, kui turismisihtkoha usaldusväärsust ja tõstab nii riigi kui ka ettevõtjate konkurentsivõimet.
Järkude andmine toimub vastavalt Majandusministri poolt kinnitatud järkude andmise korrale (vt dokumentide all).

Majutusettevõtte järku tähistatakse stiliseeritud rukkilille kujutisega alljärgnevalt:

- kolmanda järgu majutusettevõte

 

- teise järgu majutusettevõte

 

  


1. järku välja ei anta, nõuded on samastatud vastava majutusliigi seadusandlusest tulenevate nõuetega.

Järgu kinnituseks väljastatakse majutusettevõttele vastav  tunnistus. Järgu kehtivuse ajal on majutusettevõttel õigus kasutada järgule vastavaid rukkilille kujutisi majutusettevõtte tähistuses ja turundusmaterjalidel.
Majutusettevõttele antakse järk  kolmeks aastaks.

Kvaliteedijärgu taotlemiseks peab ettevõtja esitama järgmised dokumendid:
► Majutusettevõtte järgu taotlemise avaldus.
► Täidetud ning allkirjastatud järgunõuete tabel.
► Koopia asendi/ krundi/ kinnistu plaanist.
► Fotod (välis-, sisefotod) objekti adekvaatseks kirjeldamiseks.
► Majutusettevõttele asukoha/juurdepääsu kirjeldus.
► Majutusettevõtte tubade jt kliendi poolt kasutatavate ruumide plaan koos pindalade jt vajalike mõõtmete äranäitamisega.
► Loetletud dokumendid tuleb edastada postiga MTÜ Eesti Maaturism juhatusele aadressil: Vilmsi 53g, 10147 Tallinn

Esmalt taotlus registreeritakse ning seejärel külastab kokkulepitud ajal majutusettevõtet ekspert, kes teostab järgule vastuvuse kontrolli. Kvaliteedijärgu kinnitab komisjon, eksperdi poolt tehtud ettepaneku alusel. Vastavalt komisjoni otsusele väljastatakse  järgu omamist tõendav tunnistus.

Infot järgutamise kohta saate MTÜ Eesti Maaturism büroost  telefonil 600 9999

MTÜ Eesti Maaturism
Vilmsi 53 G
10147 Tallinn

Selgusid Eesti parimad söögikohad 2015. aastal!
50 parima söögikoha edetabelisse mahuvad nii lihtsa kohaliku traditsioonilise toidu pakkujad kui rahvusvaheliselt tunnustatud gurmeerestoranid.
Lõuna-Eesti "KOLLASED AKNAD"
Aasta tagasi käivitas Lõuna-Eestis kokku viis aastat kestva National Geographic´u kollaste akende projekti.
Kitsarööpmeline raudtee ja Gros Johannisoff (Jaanimõisa) jaam kutsuvad reisile
Otepää lähistel Põlva maakonnas Pikajärve külas avati 15. juunil kitsarööpmeline raudtee.
Uudiste arhiiv | Turismiteemalisi uudiseid leiad lisaks infoturism.ee-st
Otsi
Eesti Maaturism MTÜ;  Vilmsi 53g, 10147 Tallinn;  Tel: +372(0) 600 9999;  E-mail: eesti [at] maaturism.ee | Sisupuu